Những lợi thế của việc sản xuất một loại hàng hoá và các điều kiện để nó trở thành một loại hàng hoá? Đây là một trong những câu hỏi thường gặp nhất. Trong bài viết này, norfolk-by-design.com sẽ giải đáp hàng hóa là gì? Mời bạn đọc tham khảo.

I. Hàng hóa là gì? 

Sản phẩm hàng hóa là gì? Trước tiên, để trả lời câu hỏi này, bạn cần hiểu khái niệm về sản phẩm. Hàng hóa là một hay nhiều sản phẩm của người lao động giúp đáp ứng những nhu cầu cụ thể của con người và có thể được sử dụng, trao đổi với nhau để đáp ứng những nhu cầu thiết yếu của cuộc sống.

Sản xuất hàng hoá là cách thức tổ chức sản xuất trong đó sản phẩm được sử dụng để thoả mãn

Sản xuất hàng hoá: Là việc sản xuất ra những sản phẩm có thể bán được để bán. Nói cách khác, sản xuất hàng hoá là cách thức tổ chức sản xuất trong đó sản phẩm được sử dụng để thoả mãn nhu cầu tiêu dùng của một số hoặc đa số người hơn là thoả mãn những người trực tiếp sản xuất ra hàng hoá đó.

II. Điều kiện một sản phẩm hàng hóa được ra đời

Sự phân công lao động xã hội nào: Để một hay nhiều hàng hoá ra đời thì cần phải có sự phân công lao động. Mỗi cơ sở sản xuất chỉ sản xuất một số loại sản phẩm nhất định nhưng do nhu cầu của thị trường nên sản xuất ra nhiều loại sản phẩm khác nhau.

Vì vậy, để đáp ứng được nhu cầu đó, các bạn cần tạo dựng mối quan hệ, phụ thuộc vào nhau và trao đổi sản phẩm với nhau. Như vậy, tóm lại, lao động xã hội là tiền để có thể sản xuất ra hàng hoá.

Sự tách biệt về kinh tế của những người sản xuất: Sự tách biệt này chủ yếu do sự khác biệt về quan hệ sở hữu và sự khác biệt về sự phát triển xã hội của tư liệu sản xuất. Do đó, các sản phẩm được sản xuất ra phải được sở hữu và quản lý bởi nhà sản xuất.

Việc sử dụng sản phẩm của người này đối với sản phẩm của người khác phải thông qua trao đổi, mua bán. Đây là điều kiện cơ bản cần và đủ của sản xuất hàng hoá, nếu thiếu một trong hai điều kiện này thì không thể coi là sản xuất hàng hoá, sản phẩm do sức lao động làm ra không mang hình thức hàng hoá.

III. Ưu thế của sản xuất hàng hóa

Sự ra đời của sự vật là một bước ngoặt lớn trong lịch sử phát triển của xã hội loài người. Nền sản xuất hàng hoá ra đời đã xoá bỏ nền kinh tế tự nhiên. Nó giúp phát triển nhanh năng suất và nâng cao hiệu quả kinh tế xã hội. Nhìn chung, sản xuất hàng hoá có bốn ưu điểm cơ bản:

  • Mở rộng quy mô sản xuất, tạo điều kiện đưa các ứng dụng kỹ thuật vào sản xuất và đẩy nhanh tốc độ phát triển sản xuất.
  • Sản xuất ra đời giúp tạo điều kiện cho mỗi cá nhân, mỗi vùng, mỗi miền, mỗi quốc gia tận dụng được thế mạnh của tự nhiên, xã hội và công nghệ.
  • Sản xuất hàng hóa ra đời có ảnh hưởng và tác động rất lớn đến quy luật giá trị, quy luật cung cầu, quy luật cạnh tranh,…
  • Nó đã làm cho các đơn vị, người sản xuất nhanh nhẹn hơn và buộc phải không ngừng cải tiến: đạt năng suất, chất lượng và không ngừng hiệu quả kinh tế.
  • Sản xuất hàng hoá phát triển giúp đời sống vật chất, văn hoá, tinh thần được nâng cao.
  • Khi các mặt vật chất, văn hoá, tinh thần được tăng cường thì sản xuất hàng hoá tự động phát triển.
Sự ra đời của sự vật là một bước ngoặt lớn trong lịch sử phát triển của xã hội loài người. Nền sản xuất hàng hoá ra đời đã xoá bỏ nền kinh tế

IV. Mối quan hệ của 2 thuộc tính hàng hóa

Hàng hoá là sự thống nhất của hai thuộc tính: giá trị sử dụng và giá trị của hàng hoá. Hai thuộc tính này do cùng một đơn vị lao động sản xuất ra hàng hoá. Hai thuộc tính sản phẩm trên cũng có thể coi là một thể thống nhất của các mặt đối lập.

Sự đối lập và mâu thuẫn giữa giá trị sử dụng và giá trị hàng hoá được thể hiện như sau: Sản phẩm, chính là nhận được giá trị. Ngược lại, để người mua sử dụng hàng hóa thì chỉ chú ý đến giá trị sử dụng của hàng hóa, còn để tiêu dùng giá trị sử dụng thì người mua phải trả giá trị đó cho người bán.

Nói cách khác, quá trình thực hiện giá trị hàng hóa tách biệt với quá trình thực hiện giá trị sử dụng, giá trị hàng hóa được thực hiện trước, sau đó mới thực hiện giá trị sử dụng. Vì vậy, để một sản phẩm trở thành hàng hóa cần có hai thuộc tính: giá trị sử dụng và giá trị bản thân hàng hóa đó.

V. Đặc trưng của giá trị hàng hóa là gì

Giá trị hàng hoá là thuộc tính xã hội chỉ tồn tại trong phương thức sản xuất mà hàng hoá được sản xuất và trao đổi. Phần giá trị này thể hiện mối quan hệ giữa những người sản xuất hàng hoá, nhưng chỉ là quan hệ kinh tế.

Trong nền kinh tế dựa trên sở hữu tư nhân về tư liệu sản xuất, quan hệ kinh tế giữa người với người xuất hiện với tư cách là quan hệ giữa vật và vật. Ban đầu, những gì con người quản lý được gọi là thờ cúng hàng hóa.

Giá trị hàng hoá là thuộc tính xã hội chỉ tồn tại trong phương thức sản xuất mà hàng hoá được sản xuất và trao đổi

Cho đến khi tiền xuất hiện, mối quan hệ này đã thay đổi và mọi người tôn thờ tiền hơn. Giá trị trao đổi là biểu hiện của giá trị hàng hóa. Khi giá trị của hàng hoá thay đổi thì giá trị trao đổi cũng thay đổi theo.

Nội dung trên là những thông tin về các vấn đề như sản xuất hàng hóa là gì. Những lợi thế của việc sản xuất một loại hàng hoá và các điều kiện để nó trở thành một loại hàng hoá? Tất cả các câu hỏi đã được chúng tôi giải đáp. Hy vọng những thông tin trên sẽ giúp ích.