Kế toán luôn là một trong những ngành nghề phổ biến trên thế giới và đóng vai trò vô cùng quan trọng đối với các công ty. Khi các nghiệp vụ kế toán được thực hiện đầy đủ, nhanh chóng và chính xác, các công ty có thể theo dõi các luồng tài chính, quản lý các khoản nợ cho các công ty khác và ngược lại. Vậy, kế toán là gì? Công việc của một kế toán là gì? Hãy cùng norfolk-by-design.com tìm hiểu trong bài viết dưới đây nhé!

I. Kế toán là gì

Kế toán là quá trình ghi lại các giao dịch tài chính liên quan đến hoạt động kinh doanh. Quy trình kế toán bao gồm tóm tắt, phân tích và báo cáo các giao dịch tài chính cho cơ quan giám sát, cơ quan quản lý và người thu thuế.

Báo cáo tài chính, được sử dụng trong kế toán, là bản tóm tắt ngắn gọn các giao dịch tài chính trong kỳ kế toán, và tóm tắt các hoạt động, tình hình tài chính và dòng tiền của công ty.

Kế toán là một trong những chức năng quan trọng nhất đối với bất kỳ doanh nghiệp nào. Các nghiệp vụ kế toán có thể do nhân viên kế toán từ các công ty nhỏ, hoặc bộ phận kế toán với hàng chục hoặc hàng trăm nhân viên kế toán từ các công ty lớn phụ trách.

Kế toán là quá trình ghi lại các giao dịch tài chính liên quan đến hoạt động kinh doanh

Các báo cáo được tạo bởi các luồng kế toán khác nhau giúp các nhà quản lý doanh nghiệp đưa ra các quyết định kinh doanh sáng suốt.

II. Đối tượng của kế toán là gì

Tài sản của một công ty bao gồm tài sản ngắn hạn và dài hạn.

  • Tài sản ngắn hạn: Tài sản được đầu tư trong một thời gian ngắn, biến động, chuyển đổi trong năm và thu hồi.
  • Tài sản dài hạn là tài sản biến động trong khoảng thời gian 12 tháng hoặc qua nhiều chu kỳ kinh doanh và có khả năng chuyển đổi, đầu tư và thu hồi trong một thời gian dài.

Điều chuyển tài sản: Bao gồm biến động tăng và biến động giảm và dựa trên ba quy trình: Quy trình 1: Mua hàng (bao gồm tiền, nguyên vật liệu, thuế GTGT, v.v.); Quá trình 2: Sản xuất (bao gồm cả nguyên vật liệu, tài sản hao mòn và phát sinh chi phí sản xuất); Quy trình 3: Bán hàng (Lợi nhuận nhận được ảnh hưởng đến sản phẩm, chi phí bán hàng, v.v.);

III. Kế toán viên là gì

Bất kể quy mô của doanh nghiệp là lớn hay nhỏ, kế toán là một chức năng cần thiết cho các nhà quản lý để ra quyết định, lập kế hoạch chi phí và đo lường hiệu quả kinh tế. Trong khi một kế toán viên có thể xử lý hầu hết các nhiệm vụ kế toán cơ bản, thì một kế toán viên công được chứng nhận (CPA) phải chịu trách nhiệm cho các nhiệm vụ kế toán quan trọng hơn.

Có hai loại kế toán kinh doanh quan trọng: Kiểm soát và Kế toán chi phí. Quản lý giúp ban lãnh đạo đưa ra các quyết định kinh doanh và kế toán chi phí giúp chủ doanh nghiệp xác định giá bán sản phẩm của họ. Các kế toán viên chuyên nghiệp tuân theo một bộ tiêu chí được gọi là các nguyên tắc kế toán khi lập báo cáo tài chính.

IV. Các loại kế toán trong doanh nghiệp

4.1. Kế toán tài chính 

Kế toán tài chính là một quy trình được sử dụng để lập báo cáo tài chính giữa niên độ và hàng năm. Kết quả của tất cả các giao dịch tài chính xảy ra trong kỳ kế toán được tóm tắt trong bảng cân đối kế toán, báo cáo thu nhập và báo cáo lưu chuyển tiền tệ. Báo cáo tài chính của hầu hết các công ty được kiểm toán hàng năm bởi một công ty bên ngoài.

4.2. Kế toán quản trị

Kiểm soát sử dụng nhiều dữ liệu giống như Kế toán Tài chính, nhưng tổ chức và sử dụng thông tin theo những cách khác nhau. Cụ thể, kế toán quản trị tạo ra các báo cáo hàng tháng hoặc hàng quý mà ban quản lý doanh nghiệp có thể sử dụng để đưa ra quyết định về tình hình hoạt động của doanh nghiệp.

Kiểm soát sử dụng nhiều dữ liệu giống như Kế toán Tài chính

Kiểm soát cũng bao gồm nhiều khía cạnh khác của kế toán. Về cơ bản, tất cả thông tin có thể hữu ích cho việc quản lý có thể được tìm thấy tại đây.

4.3. Kế toán chi phí 

Cũng giống như Kiểm soát giúp các công ty đưa ra các quyết định kinh doanh, Kế toán chi phí giúp các công ty đưa ra các quyết định về chi phí. Về cơ bản, chi phí tính đến tất cả các chi phí liên quan đến việc sản xuất một sản phẩm.

Các nhà phân tích, quản lý, chủ doanh nghiệp và kế toán sử dụng thông tin này để xác định giá sản phẩm. Trong chi phí, tiền được coi là một yếu tố kinh tế trong sản xuất, trong khi trong kế toán tài chính, tiền được coi là thước đo hoạt động kinh tế của một công ty.

V. Công việc của kế toán là gì

Trong các tổ chức doanh nghiệp, kế toán đảm nhận các công việc, nhiệm vụ khác nhau, mỗi người đảm nhận một vị trí và cấp bậc khác nhau. Tuy nhiên, nhìn chung, nhiệm vụ của một kế toán viên bao gồm những công việc chính sau:

  • Ghi chép các hoạt động tài chính của doanh nghiệp.
  • Kiểm tra sổ sách kế toán;
  • Tài liệu về tất cả các hoạt động tài chính có liên quan.
  • Xử lý số liệu kế toán để lập báo cáo kết quả hoạt động tài chính phục vụ công tác quản lý doanh nghiệp.
  • Phân tích tình hình tài chính, ngân sách, chi phí và doanh thu của công ty dựa trên các dữ liệu sẵn có để tham mưu và tư vấn cho các cấp lãnh đạo của tổ chức.
Trong các tổ chức doanh nghiệp, kế toán đảm nhận các công việc, nhiệm vụ khác nhau

Trên đây là những thông tin về kế toán là gì? Hy vọng bài viết của chúng tôi sẽ hữu ích đối với bạn đọc!