Trong công việc và cuộc sống, chúng ta thường bắt gặp từ “suy nghĩ”. Vậy tư duy được hiểu như thế nào? Những đặc điểm, vai trò, ví dụ và hoạt động cơ bản trong quá trình suy nghĩ là gì? Bây giờ, hãy cùng norfolk-by-design.com mời các bạn cùng tìm hiểu kỹ hơn về khái niệm tư duy là gì nhé!

I. Tư duy là gì

Có rất nhiều định nghĩa về tư duy từ các góc độ khác nhau. Cụ thể như sau: Theo quan điểm sinh lý, suy nghĩ được biết đến là một dạng hoạt động của hệ thần kinh được thể hiện bằng cách tạo ra các liên kết giữa các yếu tố được ghi nhớ, chọn lọc và kích thích chúng thực hiện.

Hoạt động của vỏ não là cơ sở sinh lý của tư tưởng, hoạt động tư duy đồng nghĩa với hoạt động trí tuệ

Theo quan điểm tâm lý, nội quan là quá trình nhận thức phản ánh những đặc điểm, mối quan hệ, mối liên hệ bên trong bản chất, phản ánh một cách khách quan tính quy luật của sự vật, sự kiện, hiện tượng thực tế. Vì vậy, tư duy không chỉ giải quyết vấn đề trước mắt, mà còn là vấn đề của tương lai.

Tư duy tiếp nhận, biến đổi và sắp xếp thông tin để thông tin đó trở nên có ý nghĩa hơn trong hoạt động của con người. Hoạt động của vỏ não là cơ sở sinh lý của tư tưởng, hoạt động tư duy đồng nghĩa với hoạt động trí tuệ. Mục đích chính của tư duy là tìm ra các lý thuyết, triết lý, phương pháp luận và giải pháp trong bối cảnh hoạt động của con người.

II. Đặc điểm của tư duy

1. Tư duy có tính vấn đề 

Một vấn đề là một tình huống hoặc một tình huống có mục đích gây ra một vấn đề mới, và để đối phó với nó, kiến ​​thức và phương pháp hoạt động cũ không đủ để giải quyết nó, nhưng nó vẫn cần thiết.

Khi chúng ta gặp một tình huống hoặc một tình huống có vấn đề, những suy nghĩ sẽ xuất hiện. Trước những vấn đề mới và phức tạp này, con người không thể áp dụng những giải pháp cũ mà phải tìm ra những giải pháp mới hiệu quả hơn. Tuy nhiên, sự tự điều chỉnh không phải xảy ra trong mọi tình huống.

Một vấn đề chỉ trở thành một tình huống mới chưa từng có nếu chủ thể nhận thức được tình huống của vấn đề, nhận ra những mâu thuẫn chứa đựng trong vấn đề và chủ thể cần giải quyết chúng và cần có kiến ​​thức liên quan đến vấn đề đó.

2. Tư duy có tính gián tiếp

Tư tưởng của con người nhận thức thế giới không phải trực tiếp mà là gián tiếp. Tính gián tiếp của tư duy thể hiện ở chỗ muốn có tư duy thì phải biết sử dụng ngôn ngữ. Ngôn ngữ là việc con người sử dụng kinh nghiệm độc đáo của mình để phân tích kết quả nhận biết (khái niệm, quy luật, định luật, công thức …) và quá trình tư duy (khái quát, so sánh, v.v.) để hiểu bản chất của sự vật, hiện tượng của thế giới.

Tư tưởng của con người nhận thức thế giới không phải trực tiếp mà là gián tiếp

Ngoài ra, tính hướng của tư duy còn thể hiện ở quá trình con người sử dụng các phương tiện, công cụ cơ học để nhận thức đối tượng mà không trực tiếp chạm vào chúng. Ngoài ra, tư duy định hướng còn giúp con người đưa ra những phán đoán khoa học về những gì đang xảy ra và hiện tượng trong quá khứ và tương lai, v.d. dự báo thời tiết, dự báo biến đổi khí hậu, dự báo phát triển kinh tế, v.v.

3. Tư duy có sự trừu tượng và khái quát

Trừu tượng là việc sử dụng trí óc để nắm giữ những yếu tố quan trọng đối với suy nghĩ và đồng thời loại bỏ những thứ không cần thiết. Tổng quát hóa là việc sử dụng kiến ​​thức để hợp nhất các đối tượng khác nhau vào cùng một nhóm dựa trên các thuộc tính và đặc điểm giống nhau.

Tính trừu tượng và khái quát hóa của tư tưởng có quan hệ mật thiết với nhau ở mức độ cao, không có trừu tượng thì không thể bắt đầu khái quát hóa, và trong trừu tượng hóa mà không khái quát hóa thì các quá trình tiếp theo bị hạn chế, sự hiểu biết về các vấn đề, sự vật, hiện tượng…

4. Tư duy có quan hệ với ngôn ngữ

Ngôn ngữ có vai trò quan trọng là công cụ biểu đạt kết quả của các quá trình tư duy. Vì vậy, ngôn ngữ cần thiết để chủ thể và những người khác tiếp nhận kết quả của quá trình suy nghĩ, chẳng hạn như dự đoán và khái niệm về sự vật, hiện tượng.

\Ngôn ngữ mà chúng ta sử dụng ngày nay là kết quả của một quá trình phát triển tư tưởng lâu dài trong lịch sử loài người. Không có ngôn ngữ tư duy là vô nghĩa, và không có ngôn ngữ bạn không thể nhận được tất cả các kết quả của tư duy.

III. Vai trò kỹ năng tư duy

Kỹ năng tư duy có vai trò quan trọng trong hoạt động nhận thức và hoạt động thực tiễn của con người. Nó giúp cho việc nhận thức các quy luật khách quan có thể dự đoán một cách khoa học xu hướng phát triển của sự vật, hiện tượng, đồng thời có được kế hoạch và phương pháp cải tạo hiện thực khách quan.

Tư duy là một trong những kỹ năng có giá trị và có thể áp dụng được mà mọi người cần học và làm việc hiệu quả. Bởi với sự phát triển vượt bậc của khoa học, công nghệ và tri thức, con người đã có tư duy hơn trong công việc.

Kỹ năng tư duy có vai trò quan trọng trong hoạt động nhận thức và hoạt động thực tiễn của con người

Mỗi người cần sử dụng kiến ​​thức, kỹ năng và kinh nghiệm của mình để sắp xếp công việc hợp lý và đạt kết quả tốt hơn. Ngoài ra, tư duy còn giúp con người thu thập, phân tích và sử dụng một cách hữu ích, đưa ra phương hướng đúng đắn để giải quyết vấn đề và phát triển bản thân.

Tiềm năng của bộ não con người là rất lớn, mỗi người cần phải cho bộ não hoạt động thường xuyên và rèn luyện khả năng tư duy của bản thân để quá trình học tập cho kết quả tốt nhất.

Trên đây là những thông tin liên quan đến khái niệm tư duy là gì và các kiến ​​thức liên quan. Hy vọng bài viết sẽ hữu ích đối với bạn đọc!